1. Hasi
  2. Udaltzaingoa
  3. Bide segurtasuna
  4. Motorrak eta ziklomotorrak
  5. Gidabaimenak motor eta ziklomotorretarako

Gidabaimenak motor eta ziklomotorretarako

Gidarien Erregelamendu Orokorrak, zeinak 2009ko maiatzaz geroztik indarra baitu, Espainiako araudia Europar Batasunean indarra duen araudira hurbiltzea du xede, ziklomotorrak eta motozikletak gidatzeari dagokionez.

Hona Erregelamenduan sartu diren berrikuntza nagusiak: berariazko gidabaimena (A-2) sortu da potentzia ertaineko motorrentzat, eta ziklomotor bat gidatzeko gutxieneko adina 14 urtetik 15era igaro da.

AM Gidabaimena

Gidatzeko baimentzen dituen ibilgailuak

Baimena ematen du bi edo hiru gurpileko ziklomotorrak eta kuatriziklo arinak (gehienez 50cc zilindro) gidatzeko.

Eskuratzeko gutxieneko adina

15 urte beteak eduki behar dira, gutxienez. Nolanahi ere, 18 urte bete arte ez du baimenik emanen ibilgailuok bidaideak eramaten direnean gidatzeko.

Izangaiek gainditu behar dituzten probak

Gidabaimen hau eskuratzeko, izangaiek azterketa teoriko bat eta proba praktiko bat –zirkuitu itxi batean– gainditu beharko dituzte.

A2 gidabaimena

Gidatzeko baimentzen dituen ibilgailuak

Ondoko ezaugarriak dituzten motozikletak (sidekardunak edo gabeak): gehienezko zilindrada, 500 cm³; gehienezko potentzia, 35 kW; eta potentzia-pisua gehienezko harremana, 0,2 kW/kg, betiere bere potentzia halako bi duen ibilgailu batetik eratorriak ez badira.

Eskuratzeko gutxieneko adina

18 urte beteak eduki behar dira, gutxienez.

Izangaiek gainditu behar dituzten probak

Gidabaimen hau eskuratzeko, izangaiek lau azterketa gainditu behar dituzte:

  • Bide-zirkulazioko azterketa teorikoa (ez da egin behar urte bat baino gehiagoko antzinatasunaz beste edozein gidabaimen edukiz gero).
  • Motozikletetarako azterketa teorikoa (ez da egin behar A1 gidabaimena edukiz gero).
  • Maniobrak zirkuitu itxi batean egiteko azterketa praktikoa. Hiru parte ditu: ariketa bat motorra geratuta, ariketa bat abiadura motelean eta ariketa bat abiadura bizian.
  • Azterketa praktikoa zirkulaziorako irekita dagoen eremu publikoan.

A gidabaimena

Gidatzeko baimentzen dituen ibilgailuak

Edozein potentzia eta pisuko motozikletak (sidekardunak eta gabeak), AM, A1 eta A2 gidabaimenek baimentzen dituztenak barne.

Eskuratzeko gutxieneko adina

20 urte beteak eduki behar dira, gutxienez.

Izangaiek gainditu behar dituzten probak

Bi bide daude gidabaimen hau eskuratzeko:

  • Mailaz maila eskuratzeko era: beharrezkoa da A2 gidabaimena gutxienez bi urtez eduki izan eta berariazko prestakuntza-proba gainditzea.
  • Zuzenean eskuratzeko era: A2 gidabaimenik eduki ez eta A gidabaimena zuzenean eskuratu nahi duten izangaiek, aipatu berariazko prestakuntza-probaz gain, bi proba (bat, teorikoa, eta bestea, praktikoa) gainditu behar dituzte.

Herritarrendako Laguntza

Udaltzaingoa

092
948 420 640

Udala adi duzu

010
948 420 100

Hemen gaude:

Iruñeko kale-izendegia

Udaltzaingoa
Iratxeko monasterioaren kalea, 2
Udal Garabiaren Biltegia
Elio Epaileren plaza 1
(Auzitegiko aparkalekua)

Zirkulazioa behatzeko kamerak

Unean uneko zirkulazioa ikusi

© Iruñeko Udala. Udaletxe plaza, zk.g. 31001 - Iruña (Nafarroa) - 948 420 100 pamplona@pamplona.es